Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl I - O vyhláškách a právech občanů

Kronika Včelné, díl I., r. 1928

O vyhláškách a právech občanů

O těhle vyhláškách je třeba také psáti, aby jste věděli, jak to v nynější době chodí a jak se právo hájí. Na příklad. Jsou vyloženy seznamy voličů a je o tom vyhláška, že od toho a do toho dne jsou seznamy vyloženy k nahlédnutí a k případným reklamacím svého volebního práva. Myslíte, že si jdou občané své právo zajistit? Kdež pak. Každý řekne. Vždyť o mě ví. Když však potom náhodou není v seznamu, tu je potom rámusu. Ale na zajištění svého práva má každý času dost až před volbama a nejvíce o volbách.

Jiný příklad. Je venku vyhláška, že jsou vyloženy obecní účty k nahlédnutí a prozkoumání v ty a v ty dny. Nepřijde obyčejně také hnedle nikdo. Když však koná zastupitelstvo schůzi, tu se mnozí členové dožadují toho, aby jim byly také někdy účty předloženy ku prozkoumání, že nic neví a chtějí vědět jak se v obci hospodaří. To je těžká věc. Do takové schůze se to všechno vzít nemůže, proto že by to trvalo do rána a ještě by to snad nebylo vyřízeno. Od čeho by tu byla obecní rada v níž mají všichni zastoupení, potom finanční komise a konečně zastupitelstvo a ještě vyložení účtů. Oni se však dožadují kontroly též mezi rokem a když přijde čas, tak se o to jeví malý nebo žádný zájem. Inu, důslední ještě v ničem nejsme. To se obyčejně stává, když se členům zastupitelstva zdá, že to není tak jak oni to myslí a potom prý, aby mohli o tom širší veřejnost informovat. Ale když je k tomu zákonitý čas, tak se informovat obyčejně nepřijdou. Povstává z toho mnohdy mnoho nepříjemného křiku a hluku a nedůvěry; ale kdyby se ve všem a všude využilo zákonité doby ku kontrole, bylo by po řečích. V ostatních vyhláškách to není o nic lepší.