Z kroniky Včelné díl I - Dvě první schůze obecního zastupitelstva

Kronika Včelné, díl I., r. 1928

Dvě první schůze obecního zastupitelstva

Po těchto obecních volbách byly poměry hodně rozhárané a tak jsem poslal do té první schůze veršovaný povzbuzující list jako program. Bylo to dlouhé, o 34 verších, tak z toho zde cituji jen ukázku.

verš