Z kroniky Včelné díl I - Volby do zemského a okresního zastupitelstva

Kronika Včelné, díl I., r. 1928

Volby do zemského a okresního zastupitelstva

Dne 2 prosince konaly se první volby do zemských a okresních zastupitelstev. U nás konaly se tyto volby ve Včelné, v hostinci u Petrů; protože je tam tak vhodné místo pro volby. Zadem se vešlo do sálu, tam byly volby do okresu, od urny přímo do druhé místnosti, kdež byly volby do zemského zastupitelstva a hned tudy ven. Volbám jako obyčejně předcházeli schůze zdejších stran se slabou účastí; potom volební letáky, plakáty a p. V den volby zasedla volební komise do každé volební místnosti jedna, byl přítomen jeden úředník jako komisař a starosta obce volby řídil; a možno říci že dobře řídil. Bylo 8 hodin ráno a než se to vše správně připravilo, utekla chvíle, a voliči ti od dráhy byli již netrpěliví, chtěli již volit, že musí do služby. Tak se tedy volilo. A šlo to dobře, bez přerušování až do dvou odpoledne. Volilo se jak kdo uměl. Všelijak. Byl jsem postaven k urně upozorňovat, kam co mají voliči vložit. Některý, vlastně některá chtěla strkat zbytek lístků do urny a obálku pleskla do koše. Jiná vhodila do koše všechny lístky, tedy i s kterými měla volit v druhé místnosti a musela se pro ně vrátit. Jeden volič byl „nadrátován” a chtěl, abych to tam za něj sám vybral. Když jsem odmítl, dal tam ty modré do obálky všechny a šup s tím do urny. Ať prý si vyberou. Voliči ještě nejsou pro volby vychováni. Tak se přiblížila druhá hodina, poslední volič ve dvě odvolil a byl konec. Starosta obce dal obě komise do jedné místnosti a tam se to počítalo. Trvalo to hodně dlouho, než se v seznamech vše vyznačilo, porovnalo a lístky i obálky spočítaly. Už bylo hnedle 5 hodin, lidi v sále byli již netrpěliví, a v tom již jeden vklouzl do sálu a přináší výsledek voleb. Hle, zde jest.

Zemské zastup.

Č.