Z kroniky Včelné díl I - Třetí volby do Sněmu a Senátu

Kronika Včelné, díl I., r. 1929

Třetí volby do Sněmu a Senátu

Tak nějak najednou přišly tyhle volby. K tomuto dni dne 27 října se tedy kvapem blížilo a počalo se se schůzema. Tentokrát bylo znáti předem, že se to oproti roku 1925 hodně pomění. Strany socialistické se činily, ale komunisté byli v rozkladu. Ten poslední týden před volbama býval nejrušnější a tentokrát byl také dost rušný. Lepily se plakáty a Lidovci měli ve čtvrtek u Petrů schůzi. Národní dem. ji dali až na sobotu k Šanderovi. A tak se připravovaly volby. Každá strana v místě obdržela od své strany z města toho agitačního materiálu jako: plakáty, letáky, kalibrů různých, ale nejvíce tu bylo houfnic těžkých. Zrovna ten týden před volbama a po volbách nám tady ve Včelné válcovali silnici, tak že ani volby u Petrů nemohly být konány a musely být přeloženy do Sokolovny v Poříčí. Kdo pak by se tam přes ty kameny a v té hlíně hrabal. A tak tedy v neděli ráno do Poříčí. Co to dalo p. Homolkovi za práci než napsal všechny ty legitimace pro 769 voličů a nežli je s Janem Vávrou roznesli všem těmto voličům, a tito voličové je nyní nesou k volbě. Po cestě je vidět na všech sloupech a nejvíce na zemi utrhaných plakátů s čísly kandidátních listin. Volte soc. dem. 10, Volte 1, Volte 16, Volte 8, Volte 13, to byly naše nejvíc viditelné plakáty.Pan Kult, aby mu ty 13ky žádný neutrh, tak si je dal na prkno s kůlem do zahrady. To byla práce před těma volbama a pak je to za jeden den všechno pryč. Včera ještě na ulici leckde u sloupu boj s plakátem a dnes se konečně dozvíme, kam se váha nakloní. Hned ráno se ženou ženy do Boršova do kostela a odtuť pak rovnou k volbě. Každá chvátá vařit, tlačí se a většina se bojí, že se jí ta 14ka ztratí a tím tlačením docilují toho, že volbu zdržují. Potom čím více žen ubývalo, tím snáze komise pracovala a šlo to potom jak na drátech. Za poledne už se trousili voliči jen ojediněle. A ve 2 hodiny se skončilo. Na to jsme čekali. Komise to všechno spočítala a za hodinu to bylo hotové. Hle, zde je výsledek.

Sněmovna