Z kroniky Včelné díl I - Na silnici a na dráze

Kronika Včelné, díl I., r. 1929

Na silnici a na dráze

Na té naši silnici přes Včelnou vedoucí je velká frekvence a také se tu často něco přihodí. Někdy je to hodně vážné, jindy to přejde jen vzrušením. Vždy a u všeho je vždy zběh lidí.

Tak jsme tu měli letos po obou stranách silnice navezených hromádek hlinitého písku a mezi tím hromádky „šudru”, štěrku, proto že se bude válcovat silnice a bylo v tom těžko chodit a jezdit ještě hůře. Ve žních sváželi lidi svou ourodičku z polí a taková forka když jede potřebuje místo. Tu zas jede auto, tam jiný vůz třeba s cihlama, k tomu po stranách ty hromádky připravení k tomu válcování a tu není divu když do sebe dva trknou.

Tak dne 9 srpna jela Petrová a kravama s naloženou forkou ovsa z pole. Proti ní jel četnický strážmistr na motorce od Budějovic. Petrová zajela až skoro na hromádku a četník rovnou do krav. Krávě urazil jeden roh a více se nic vážnějšího nestalo. Zanechav adresu odjel a tuhle 12 prosince bylo z toho v místě soudní vyšetřování u Homolků.

Tuhle zase ku konci prosince jelo auto a nyní jak už je tak ta silnice zválcovaná a na ní napadlý sníh a umrzlý, tak to bylo hladké že se udržet nemohl a přerazil oboje závory, neboť je to z vršku a hlídače kus uhodil do nohy a ruky. Jen auto přejelo a vlak tady. Být to o minutu později, neštěstí hotové. V tom místě už se stalo mnoho neštěstí.

Na dráze je to samé. Tam se stane často také něco. Tuhle 25 listopadu se nechal přeject od vlaku Hála z Poříčí, naproti „Sokolovu”. Byl mladý, svobodný, měl macechu, byl bez zaměstnání a tak tedy pod vlak. Našel ho hlídač trati, odvezli vlakem do nemocnice ale živý už se tam nedostal. Potom jej přivezli sem pohřbít. Inu, různé věci se dějí.