Z kroniky Včelné díl I - O rozpočtu

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

O rozpočtu

Tyhle ty rozpočty by bylo dobře dělat, kdyby tak byly odněkud nějaké příjmy mimo přirážek a žádné výdeje. A u nás jde všechno jen z těch daní, a ti co je platí, no, rádi by je neplatili, to dá rozum. Proto se to vždy v rozpočtu okleštuje kde se dá a ono je to přec čím dál tím větší. Hned po převratě měl na př. starosta 400 Kč., tajemník 300, posel 150 Kč. a.t.d. Nyní má starosta 2000 Kč., ale žádné cestovné, tajemník 1.200 Kč., posel 300 Kč. a.t.d. I já mám jednou tolik odměny. Nyní se vydá na ústřední správu okrouhle 7 tisíc Kč. To ovšem není všechno. Jsou dluhy a z nich úroky a na ty je v rozpočtu přes 12 tisíc. Jiná položka je sociální péče; tedy chudinství, a.t.d. a tam je cifra půl šesta tisíce. Dále bezpečnost, t.j. ponocní a j. 4000 Kč. Komunikace 1500 Kč., školství na tenhle rok hnedle 7 tisíc i s tím loňským překročením o 1.400 Kč. Ono se toho nahledá, tak že se jeví potřeba přes 42 tisíc Kč.

Nyní kde se to vezme aby to moc nebolelo. Tak z roku minulého se ještě čeká na příděl daní 8.500. Obecní jmění kol 900 set. (To moc bohatý nejsme.) Na přirážkách se čeká tento rok 11.500 Kč. Státní příděly, přes 4 tisíce a tak by se sehnalo dohromady kol 25 tisíc. Pokuty a dobrov. příspěvků as 1 tisíc. Z přírůsku hodnoty, 600, dávka ze zábav vynese as 1.700 Kč., dávka z nápojů, t.j. pivní dávka vynese 8.000 Kč., z masa 800 Kč., z úředních výkonů 300 Kč., tak tu je zas přes 11 tisíc. Z daně domovní 4.276 Kč.

Na školu platí obec Poříčí-Včelná 5.786 Kč., přiškolené Březí, 5.110 a s námy školně spojený Boršov, 2010 Kč. Na tu boršovskou školu se doplácí; je tam moc oprav.

Tak tedy úhrn řádné úhrady jest 28.838 Kč., vykázaný schodek, 17.608. A ten se uhradí 50% přirážkou činžovní a 200% přirážkou ostatní. Činžovní vynese, 1547 Kč. a ostatní 16.063 Kč. A už to bude srovnáno, až ovšem na to zaplacení. Och je, to je nepříjemný tohle placení. Vydělat a dát to někomu za darmo. Čert aby to vzal tohle placení. Jenže povinost je povinost.