Z kroniky Včelné díl I - Rozpuštění obecního zastupitelstva

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

Rozpuštění obecního zastupitelstva a jmenování obecní správní komise

Tak, už to tady máme. Je tu vyhláška a je konec. Je už opravdu konec s naší společnou obcí. Je jmenována obecní správní komise a jsou to tito pánové.

V Poříčí

Předseda: