Z kroniky Včelné díl I - Sokolský slet

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

Sokolský slet

Slet Sokolů do Poříčí, to byl průvod slavnostní;
kamkoliv jsi poohlédnul, plálo oko radostí.
Sláva! Na zdar! z úst se řine,
bratr bratra k srdci vine.
Na českého Sokola, každý Na zdar! zavolá.