Z kroniky Včelné díl I - Stav ovocných stromů

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

Stav ovocných stromů

Po loňské sibířské zimě zmrzlo mnoho stromů a nyní bylo provedeno sčítání, kolik asi ty mrazy natropily škody. Ve Včelné byl tímto sčítacím komisařem p. Fr. Homolka a od toho jsem si vyžádal o tom opis tohoto výsledku sčítání. Zpráva praví toto: