Z kroniky Včelné díl I - První obecní volby v rozloučených obcích

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

První obecní volby v rozloučených obcích

Na den 21 září byly vypsány v rozloučených obcích první volby podle relativní většiny, proto že podle posledního sčítání měla Včelná 617 a Poříčí 413 obyvatel. Nikdo si toho nepovšiml, proto že jsme byli zvyklí volit dle zásady poměrného zastoupení, jenom předseda obecní správní komise na to přišel, ale hned to neřekl. Myslel, že s tím vytře komunistům zrak a zatím ukazovalo, že by jej oni vytřeli ostatním. Tak se to ostatní v poslední čas přece dozvěděli a honem se sehnaly podpisy voličů a ještě týž den se to doneslo na okresní úřad do Budějovic jako žádost o poměrné zastoupení. Byl nejvyšší čas, neboť ten den končila lhůta k podání. Volby se dělaly jako obyčejně. Každá strana měla schůzi a jako obyčejně, agitovalo se, podnikalo se všeliké združení a nakonec se všechny strany proti komunistům združili. Také chtěli dělat jednotnou kandidátní listinu aby se ušetřilo peněz, ale nemohli se dohodnout. Každý chtěl víc mandátů. Kandidovalo tentokrát šest stran a to: Komunisté, Lidovci, Národní demokracie, Sociální demokraté, Živnostníci a Národní socialisté. Výběr tedy dosti veliký a každá strana by měla ráda otěže v ruce. Tak tedy došlo k volbám, které se konaly v hostinci u Petrů. Strany měli k dispozici zase plakáty a letáky, mimo svou socialistických, zasedla komise a papírový boj započal. Pan Homolka volbu řídil a teť kdo bude řídit první naši samostatnou obec. Ve dvě hodiny byl konec a výsledek byl tento:

Č.