Z kroniky Včelné díl I - Volby v Poříčí

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

Volby v Poříčí

Téhož dne vykonány volby i v Poříčí. Také zde se rozpoutal boj, ač se zdálo, že zde budou volby vykonány dle relativní většiny. Za tím účelem sešli se strany dohromady a utvořili jednotnou kandidátní listinu z těchto stran.

Č.