Z kroniky Včelné díl I - Všeobecné sčítání lidu r. 1930 ve Včelné

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

Všeobecné sčítání lidu r. 1930 ve Včelné

V tomto roce bylo opět provedeno jako všude jinde, tak i u nás sčítání lidu; i požádal jsem sčítacího komisaře p. Frant. Homolku, aby mě sdělil stav obyvatelstva, jak se po sčítání projevilo. Zde jest.

Obyvatel zde napočteno nyní 886.

Čísel popisných je zde v tomto čase 178.

Obydlených bytů je zde 258, ve kterých bylo sčítání provedeno.

Sčítání bylo provedeno obchůzkou po domech. Započalo 2 prosince ráno a skončilo 7 prosince večer. Na zpracování materiálu bylo třeba dva dny, tak že sčítání trvalo v celku 8 dní a potom to bylo předáno sčítacímu revizoru p. učiteli Mrázkovi do Kameného Újezda.

V únoru r. 1921 bylo napočítáno ve Včelné 617 obyvatel. V těch samých domech je nyní obyvatel 512. Jeví se v nich tedy úbytek o 105 obyvatel, což se vysvětluje tím, že je zde nyní mnohem méně nájemníků, které poválečná doba z bytů vypudila a kteří si vystavěli z většího dílu sami své obydlí v té nové Zahradní Osadě. Dle toho by obývalo v těchto všech 104 nových domcích 374 obyvatel.

Celkem tedy vzrostla Včelná o nových 104 domky a o 269 obyvatel od posledního sčítání lidu. Z toho je zřejmo, že předválečná Včelná byla moc hustě obydlená. Každý byt byl obsazen nájemníky a nyní, majíce kde stavět, se byty opouští a jde každý raději do svého. Volné byty se obsadili znovu, ale ta hustota bytů už není. Mnoho si jich majetníci nechali pro svou vlastní potřebu a proto je tam míň lidí.