Z kroniky Včelné díl I - Sčítání v Poříčí

Kronika Včelné, díl I., r. 1930

Sčítání v Poříčí

Jak ve Včelné, provedeno v týž dny sčítání v Poříčí. Zde jsem požádal pana starostu Frant. Krbu, aby mě zdělil výsledek sčítání. Zde jej tedy uvádím.

Nyní má Poříčí obyvatel 409. Čísel popisných má nyní Poříčí 77. Bytových stran, ve kterých bylo sčítání provedeno je 123. Sčítacím komisařem byl p. učitel Emil Zapletal a sčítání obchůzkou po domech trvalo 4 dny. Spracovaný materiál byl pak jako ve Včelné předán sčítacímu revizoru.

Při posledním sčítání r. 1921 bylo v Poříčí napočteno 419 obyvatel. Nyní má Poříčí 409, tedy o 4 obyvatele méně. Nových domků přibylo do této doby 25. Kde tedy jsou tito obyvatelé? Bylo to jako ve Včelné. Bylo tam v bytech více a lidí a teť kdo mohl, tak se osamostatnil. Vždyť hostinský Němeček tam byl sám a teť je tam pěkná kolonie domků. A přece je tam lidé méně než-li před stavbou těchto domků. Dříve ve 52 domech bylo 419 obyvatel a teť v 77 je jich pouze 409. Obyvatelstva tedy jak ve Včelné tak v Poříčí ubývá. Ve Včelné sice obyvatel přibylo, ale přibylo také 104 domky a dříve jich bylo jenom 74 a bydlelo v nich 617 obyvatel. Jsme na českém jihu a zde obyvatel ještě dlouho nepřibude. To je válka v míru.

Ještě bych vám tak rád z toho sčítání mnohé pověděl, ale sčítací archy byly pro mne uzavřeny. Řekl bych vám rád, kolik je tu mužských a kolik ženských. Kolik z toho počtu je tu dětí. Kolik je jich u Českosl. církve, kolik bez vyznání nebo u jiných církví. Ve Včelné takové jsou. Kolik je tu státních zřízenců, kolik pensistů, kolik pensistek, a t.d. Což je to platné, když je to všechno úřední tajemství. Na poště bych se také mnohé dozvěděl, ale je to též úřední tajemství. Napíšu vám to tedy, až budu sám komisařem a nebo poštmistrem. Zatím mějte strpení.