Z kroniky Včelné díl I - Zakázaná schůze

Kronika Včelné, díl I., r. 1931

Zakázaná schůze

Dne 23 ledna ale již roku 32 jako s tou tabulý a s tou schůzí, to vše souviselo spolu, proto to píšu do tohoto roku, tedy toho dne chtěli mít komunisté u Šanderů veřejnou přednášku o Rusku a tato přednáška byla zakázána. Večer tu bylo hodně četníků a střežili komunisty. Proč to bylo? To souviselo s tou vyživovací akcí. Zdejší komunisté měli v obecním zastupitelstvu 5 členů, t.j. celou třetinu. Jan Vávra a Karel Cigrmachr s nimi později nesouhlasili a byli vyloučeni. Funkce však se nevzdali, až prý to dostanou od okresu. Druzí dva jsou zase trhoví obchodníci a jsou málo kdy doma. Zbývá tudíž jen jeden a ten je osamocen a tudíž často bezmocen. Nyní když je ta nezaměstnanost, tak se toho komunisté chopili, agitovali po bytech, svolávali časté schůze k Šanderovům a tam se útočilo. Nezaměstnaní za nima šli, proto že se báli že nedostanou lístky, neboť rozdělovací komise byla složena z nezaměstnaných politických stran a oni měli převahu; proto že nezaměstnaní byli většinou z jejich strany. Když to tedy nešlo v zastupitelstvu, dělali tedy masovou akci až tato akce vyvrcholila v lednu r. 32 schozením obecní tabule, tupením starosty a obranou veřejnou schůzí a mezi tím zakázání jejich přednášky, neboť to bylo ten den co byla tabule schozená. Potom byla utvořena rozdělovací komise ze stran odborově organisovaných. Od té doby je klid. Řeklo se že ty nadávky sepsal někdo, kdo ani komunista nemohl být ač komunisty podepsal. Inu ovšem, ovšem. Už jsem tady od roku 1899, ale zakázanou schůzi tu nepamatuji. Také jsem byl jednou na komunistické schůzi, ale to bylo. Řečník ani neuměl dobře česky, sociálfašisti měl pořád na jazyku. Kam potom taková výchova vede?

Tohleto psaní patří až do ledna příštího roku, ale když už jsem o těch lístkách psal, musel jsem při jednom napsat také o tom vyvrcholení.