Z kroniky Včelné díl I - Pošta v Poříčí

Kronika Včelné, díl I., r. 1931

Pošta v Poříčí

Pokuť nebyla postavena v Poříčí dráha, tak nosila jedna žena poštu z města a platilo se od toho 2 kr., t.j. 4 haléře. Po roce 1893, když už sem dráha poštu vozila, vznikla pošta v domku proti dráze a platilo se od psaní stále 2 kr. Poštu řídila pozdější p. Vitingerová, tehdáž ještě svobodná. V roce asi 1896 si vystavěla svůj vlastní dům, vedle kapličky nade mlýnem a od té doby byla pošta ve vlastním domě. Nebylo to hned tak jako je to dnes. Po nějaké době se již od psaní neplatilo, ale službu listonoše zastávala žena a to jen jedna. Plat byl tenkrát malý a tak musel pan Vitinger když se sem přiženil chodit do kanceláře k firmě Zátkové do Březí hezký čas. Za čas složil sám skoušku a poměry se pomalu lepšily. Již před válkou zastával službu listonoše muž a po válce se to změnilo k lepšímu. Přišel sem listonoš legionář, platy se upravily, za čas byl přibrán druhý, ale ten byl pro nespolehlivost za pár let propuštěn a nastoupil jiný. Mimo toho je na poště zaměstnána jedna žena, která přináší či přiváží poštu a balíky z vlaku a na vlak. Nyní je na poště jedna úřednice, dva listonoši a jedna žena.

Pan Vitinger je už asi 5 let na pensi. Z počátku byla pošta v jejich domě, ale nedělalo to nějak dobře a proto byla pošta z toho domu vypovězena. Kam však nyní? Byla obava, že by si mohla pošta najít vhodné místo někde z ruky, třeba tehdáž ještě ve společné obci Včelné a k tomu nesmělo dojít, proto že továrna Zátkova musela mít poštu na cestě kudy jezdí na dráhu. Mlýn v Poříčí, velkostatek a továrna Kultova ji také v Poříčí potřebují a tak nezbylo nic jiného, než aby si poštu oněch několik silných jedinců pomohlo upravit. Ob jeden dům doleji se najal byt a oni jedinci se postarali o malý přístavek, aby mohla mít pošta přístup z venku. Tak je tedy pošta v Poříčí nyní na třetím místě; u Frant. Opekara.