Z kroniky Včelné díl I - Oslava družstevní činnosti mlýna v Poříčí

Kronika Včelné, díl I., r. 1931

Oslava družstevní činnosti mlýna v Poříčí

Dne 28 června slavilo agrární družstvo mlýna v Poříčí svůj sjezd v upomínku pětatřicetileté družstevní činosti. Ten den byla pěkná horká neděle a družstevníci se hned dopoledne sjížděli auty, povozy, bližší pěšky a lidí tam na ostrově bylo dost a dost. Byla tam vojenská hudba a kde je hudba, tam je lidí dost, vzlášť když je vstup volný. Ale bylo moc horko a každý hledal raději chládek a mládež byla v řece. Všechno se to koupalo.

Každý člen družstva dostal v obálce 30 Kč. na útratu, byl společný oběd přespolních a tak se družstvo mlýna postaralo o své členy aby to nikoho nic nestálo a neslo družstvo náklad slavnosti samo. Mohlo to družstvo s dobrým svědomím udělat, neboť je dosti bohaté. Rozumí se samo sebou, že byla i slavnostní řeč, vlastně řeči a odevzdání čestného diplomu panu Tutrovi, učiteli z Kameného Újezda, jako nejzasloužilejšímu a nejagilnějšímu členu družstva. Jak už to bývá při takových příležitostech, vzpomínáme na ty začátky, na své členy, kteří zemřeli, najmě p. Jana Hrdiny, na snahy a účely družstva a na nynější sjezd, který byl přehlídkou vykonané práce.

Oslava tato líšila se od jiných podobných slavností tím, že to nic nestálo. Na jiných slavnostech se vždy úzkostlivě vybírá vstupné, je s tím starost aby se neprodělalo, naopak, aby se vydělalo a do pokladny či k jinému účelu hodně zbylo, lidi, pořadatelé mají práci i vydání a zde všechno neslo družstvo svým nákladem. Jenomže je v tom ten rozdíl, že jiné sdružení jako hasiči a jiní mají jenom samé vydání a žádné výdělky; tak musí vydělávat na zábavách, při sjezdech a všude.