Z kroniky Včelné díl I - Obchody

Kronika Včelné, díl I., r. 1931

Obchody

Před válkou jsme tu ve Včelné měli 4 obchody, 2 řezníky, 2 hostince, 1 krejčí, 2 neb 3 ševci, mlékařku a to bylo tak vše. Pivo bylo laciné a proto se hodně pilo až by jsme se byli upili a obchody šli také. V Poříčí měli hostinců 5, obchody 3, koláře, kováře, 2 obuvníky a tak se pilo bohatě.

Po válce se to rychle měnilo. Obchody a živnosti rostly jako houby po dešti. P. Jan Marek otevřel podnikatelství staveb, za čas po něm p. Fr. Drdáček; p. Homolka otevřel bufet, za čas z toho byl hostinec, po něm otevřel hostinec p. Jakub Šandera, obchod otevřel Václav Babka ml., po něm Jan Vávra v Zahradní osadě, potom p. Ant. Kotýnek a p. Miesbauer a p. Novák, opět v Zahradní osadě. P. Dudák má ten obchod dřívím a uhlím a tak nám to tu utěšeně roste. Obchody ještě jdou, ale řemesla upadají. Jeden krejčí má málo a 3 ševci nemají nic. Ty zničil Baťa. Klempíř také naříká, že dělá jen v létě a má z toho zaplatit na 900 daní a tak jen ty obchody trochu jdou. Lidé ti nezaměstnaní béřou nějaké ty lístky, jenže prý musí na peníze dlouho čekat, také 3 měsíce; ale je tu hodně těch pensistů a lidí od dráhy a p., kteří berou na prvního peníze a tak obchod přece jde. A jak se ti obchodníci předhánějí. Nejvíce s tím pivem a uzeninou. U nás ve Včelné dostaneme láhvové pivo nejen v hostincích ale i v obchodech s potravinami. Jdete-li od zdola nahoru, můžete si koupit pivo v obchodě u Housků, potom v hostinci u Šanderů, dále v obchodě u Miesbauerů, potom v hostinci u Petrů, na to u řezníka Kroneisla, naproti v hostinci u Kalkušů, doleji ku dráze u Homolků, potom zas výš po silnici u p. Veselý, jo a před tím u Babků a v Zahradní osadě u Nováků. Tedy nejméně na deseti místech je k dostání pivo, mimo toho rum a nějakou tu rosolku, veřejně ovšem jen v těch dvou starých hostincích.

Uzeniny se dostanou v každém obchodě. Uzené maso, různé vuřty, někde a někdy i párky, sekaninu, a.t.d. Hostinští se zlobí na obchodníky že prodávají pivo a řezníci se zlobí také že prodávají maso a uzeniny. Každý chce hodně prodávat, jen aby bylo dost kupujících a hlavně peněz a těch je nyní málo, vždyť nejsou nyní žádné výdělky, každý se musí omezovat.

U pana Babky dostaneme všechno. Mouku, cukr, kávu, látky, prádlo, uhlí, cement, železné i hliněné hrnce a benzin. Jezdí tu ty auta po silnici, tak si postavil na to před krámem pumpu. Kalkuš je hostinský a postavil si jí také, ale to bylo až v příštím roce. Paní Veselá také prodá uhlí, kdo u ní nakupuje, aby nemusel chodit jinam, tak je mezi nimi velká konkurence. Co má jeden, to se snaží mít i ten druhý, aby lidé a hlavně peníze neutíkaly jinam. Pekaře tu máme dva, ale chléb sem vozí také jiný. Odjinuť je lepší. jako všechno co je vzdálenější. Péče o lidi je zde tedy značná. Marek nebo Drdáček vám, vlastně nám, postaví domek, Bláha nám zas nějaký prodá už hotový, neboť jej vystaví jako pro sebe a zas prodá a staví znova. V hostincích a krámech se napijete, ech, vy ne, my; palivo přivezou až do domu, nu jako v městě, jen kdyby všichni lidé na to měli. Ale tu je ten úraz. Ona čásť lidí kteří nemají na prvního co brát, ta je na tom bledě. Těch lidí kteří béřou týdení výplaty je moc málo, kteří béřou výplatu každý týden a když, tak pracují omezeně a výplaty jsou malé. Sezoní dělníci to mají ještě horší a proto je mezi obchodníky boj o lidi, tedy o peníze.