Z kroniky Včelné díl I - Z černé kroniky

Kronika Včelné, díl I., r. 1931

Z černé kroniky

Tyhle ty černé stíny doprovází člověka všude. Čím je obec lidnatější a frekventovanější, tím jsou i stíny hustější. Měli jsme tu p. Moravce, měl pensi a domek na tom poli a když tu byl pár let, tak se roznemohl a zemřel. Jako přispívající člen hasičů mu šli na pohřeb na přání s hudbou. To by sice nebylo nic divného, ale zůstala tu po něm jeho paní sama, dětí nebylo a bylo ji smutno. O živobytí starost mít nemusela, neboť měla polovinu pense, ale stesk je stesk. Co tady má dělat stará žena tak sama, ech lépe když půjde za mužem a tak se na klice dveří raději oběsila a šla za ním. Každá by to ovšem neudělala, ale každá nemá také stejnou povahu. -

Na silnici „na hraničkách” nade Včelnou se přihodilo na počátku podzimu jiné neštěstí. Vezl tudy řezník Švejda z Čes. Budějovic na prodej prasátka a nešťastnou náhodou se uvolnilo kolo a všichni vypadli na silnici. Jeho paní se nestalo nic, ale on padl tak nešťastně, že se zabil. Jeho paní volala o pomoc, ta konečně přišla, vůz a prasátka se dali zas dohromady, ale Švejda už nevstal. Tak ta smrt leckdes na člověka číhá.

Asi za půl roku po tom stalo se na téže silnici jiné podobné neštěstí, jenže to bylo blíže dolů. Bylo to zrovna o letnicích a železniční zřízenec Zeman ze Včelné šel v 10 hod. ze služby a zašel na „Zavadilku”. Asi ve dvě se vracel domů a nedošel daleko když jej chytilo nějaké auto. Potom později jel autobus Řehoušek a ten ucítil, že něco přejel. Zastavil, ale tělo Zemanovo bylo prý již studené. Bylo vyšetřování a komise. Kdo tu byl vinen? Nikdo. Nešťastná náhoda. Smrt číhala zrovna tady. -

A tak některé neštěstí končí smrtí a okolo některého smrt jen letí. Tak tu byl na dovolené u rodičů své ženy železničář Ciml. Měli chlapečka, ten vyběhl na silnici a už do něj auto Špirovo z Č. Krumlova zavadilo. Hoch se však v nemocnici vyléčil a Špiro to zaplatil. I tady byla smrt na blízku.