Z kroniky Včelné díl I - O počasí a úrodě v r. 1931

Kronika Včelné, díl I., r. 1931

O počasí a úrodě v r. 1931

V tomto roce byla moc dlouhá zima. Sníh padal záhy a padal i v Březnu, ale nebyl nikdy stálý. Leden byl málo sněhový a mírný; 17 byla vichřice a 6 února teprve napadl sníh. 7 března napadl znovu. Ještě celý duben byl studený, ale potom najednou začalo teplo. Slunečko hřálo, bylo sucho v květnu i v červnu a následkem toho bylo málo sena. Krmení pro dobytek nebylo a tak jsme viděli prodávat dobytek pod cenou. Nebylo pro něj dost živobytí, tak se nadbytečné kusy odporážely a když byla velká nabídka, tak to bylo laciné. Škoda že se nesmí také lidi odporážet když je jich nyní moc a nemohou se uživit. Ale válkou ne, to je moc drahý a tu se vybírají ty nejlepší kusy, u lidí by to mohli být jen ti opravu zbyteční; starý, neduživí, no zbyteční a byli by zadarmo. Tedy květen a červen byly horký a suchý; nebylo sena a po požatí se to vypálilo a nebylo ani otavy. Sláma byla krátká ale zrno dosti pěkné. V červenci a v srpnu a vzlášť v srpnu pršelo a bylo hodně hub. Brambory se těmy dešti vzkřísily a bylo jich ještě dost a zelí také. Nejhůř měl dobytek; ten neměl slámu ani seno; měl půst a mnohý to odstonal smrtí na jatkách i domácí porážkou.

Tento rok byl takový celý nenormální. Dlouho byla zima, potom hned horko, potom častější deště a podzim pěkný, suchý. Tento rok byl tedy rokem suchým.

24 listopadu viděli ženský velký blesk či velký meteor letět od severu k jihu. Jedna žena mě říkala že asi vyletěla prachárna v Rudolfově, že to byla velká rána a velký oheň že odtuť vyletěl a že to letělo k Římovu. Škoda že sem to neviděl sám, ale pravda to je, proto že to vidělo více lidí; jenže prachárna to nebyla. On je každý rok jiný a v každém roce je nějaký ten přírodní úkaz.