Z kroniky Včelné díl I - Naši hasiči

Kronika Včelné, díl I., r. 1932

Naši hasiči

Hasiči jsou platným činitelem v obci. Nejsou zde jen proto aby hasili ohně, ale oni mají svou působnost velmy rozsáhlou. Zdejší hasiči tedy účině zasahují při požárech zde v místě i v okolí, zasahovali při povodni, při různých příležitostech stojí čestnou stráž u pomníku padlých ve světové válce, a 26 března provedli dvě minuty míru Červeného kříže. V poledne zahlaholila polnice a na tento signál zaujala stráž své místo u pomníku a vše zůstalo stát po dvě minuty. Kdyby tu hasiči nebyli, bylo by to těžko proveditelný.

A nejen to. Oni mají též svou samaritánskou službu a člen sboru Ant. Kotýnek jí ponejvíce provádí. Na jeho domku č. 10 je tabulka označující,že je to ochraná stanice dobrovolných hasičů a Kotýnek tam má lekárničku a sám dělá prozatimního lékaře. Často se tu na té solnici stane nějaký karambol a tu má hned plné ruce práce. Ten kurz samaritánský prodělávali asi tři, ale ti obyčejně nejsou doma. Těch prací hasičských a těch poviností je mnoho. Letos dělali hasiči také nějaký čas i službu ponocného. Obec dávala ponocnému 1.200 Kč ročně a když to Hůlka přestal dělat, no tak to po nějakém čase a dlouhém jednání vzali hasiči, proto že také ty peníze potřebují. Na jednoho přišla služba asi za 40 dní, ale to víte. Někteří by to dělali a někteří nemohli a někteří nechtěli říkajíce, že by se jim druzí občané vysmáli, když vy hlídali zadarmo a druzí když hasiči nejsou, by tuto povinnost neměli. Tak to dlouhého trvání nemělo. Teť už najala obec ponocného jiného. Ale to není ještě všechno co mají hasiči na práci. Jsou vysílány čety na pohřby. na slavnosti, sami také občas něco pořádají, na plesy členy vysílají a práce mají pořád dost. Připočte-li se častá cvičení a hasičské schůze, co může ještě občanstvo na hasičích žádat?