Z kroniky Včelné díl I - Zábavy v roce 1932

Kronika Včelné, díl I., r. 1932

Zábavy v roce 1932

Abych jako doklad uvedl život zdejších spolků, předkládám zde u výtahu všechny zábavy za rok, zobrazující tak činnost spolkovou u nás.

Napřed jsou tedy plesy.

2/1