Z kroniky Včelné díl I - Obecní knihovna

Kronika Včelné, díl I., r. 1932

Obecní knihovna

Když jsme byli s Poříčím jedna obec, měli jsme tam již slušnou knihovnu, ale potom jsme se rozdělili a museli jsme začít znova, protože knihovnu rozdělit tak snadno nešlo. Nechali si jí tedy v Poříčí celou a nás odplatili částkou dva tisíce sedum set devět korun, které dle odhadu knihovny a rozvrhu na nás připadly. S těmi penězi jsme založili knihovnu svou vlastní. Koupil se od Kroneisla ml. ještě pěkný šatník, tam se daly tři prkénka a byla skříň. Tato stála tři sta korun a něco truhlář za přihrádky.

Zvolila se knihovní komise a prvním knihovníkem zvolen Frant. Babka úředník a pokladníkem Václav Vavroch, dělník. Nakoupily se tedy knihy, většinou zábavního obsahu, ale ne najednou. Některé byly také darovány místními občany i Ministerstvem Osvěty a hlavně knihovníkem samým. Toto byly však ponejvíce romány vystříhané z časopisu Národní politiky a tato ovšem sleduje své cíle. Mě se ovšem obsah naši knihovny moc nezamlouvá, ale jsme teprve v začátku. Tak jsme měli tuhle na konci roku schůzi knihovní komise a z té jsem se dozvěděl, že máme 185 svazků knih. Některá kniha má ovšem více svazků a tak máme v knihovně 166 knih obsahu zábavného a 5 poučného. Nyní jich ovšem přibude, neboť máme nových 19 knih a dohromady s těma nově svázanýma jich bude 41 kusů. Čtenářů bylo 58, ale knížek bylo půjčeno 625. Průměrně si jich jeden čtenář vypůjčil asi 10 a zaplatil 2 Kč. za legitimaci a nic za vypůjčení, mimo dobrovolných darů, které také činí několik těch korunek. Nyní má knihovna k dispozici ještě 2.31 Kč. jmění, od obce dostane as 442 Kč. počítaje na hlavu 50 h. Knihovník má 100 Kč. odměny za rok z pokladny obce a půjčoval knihy as 39 krát, vždy po dvě hodiny v neděli dopoledne. Toť tedy obraz naši knihovny obecní.