Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl I - První žid v obci

Kronika Včelné, díl I., r. 1932

První žid v obci

Myslím že je tomu tak tři léta, co koupil u nás dům č. 71 na kraji obce a dal za něj kol 60 tisíc. Jmenuje se Emil Wachtl a je to první žid, kterého zde v obci máme. Zaměstnání jeho je výroba modřilky na prádlo.

Jelikož každý žid touží po obchodu a on má třiadvacetiletou dceru, našel si opuštěný obchod po Fr. Šítalovi v domě č. 52, krámek si najal za 400 Kč. a zřídil tam galanterní a střižní zboží s firmou dcery Markéty Wachtlové. Tak vida. Dlouho jsme tu byli bez židovské rodiny a tato je první, co zakotvila ve Včelné. Doufejme, že na trvalo. V Poříčí ovšem už měli žida dávno před válkou. Jmenoval se Marek a měl syna Jakuba. Ten byl hluchý a živil se nádenickou prací. Starý obchodoval v kůžičkách a byli oba chudí. Bydleli u Opekarů v č. 4. Oba už dávno zemřeli a druhý žid se tam přistěhoval asi před 10 lety. Maxmilian Polák koupil tehdáž ten poříčský velkostatek a tím mají v Poříčí židovskou rodinu dříve než-li my tady.

Není na tom ovšem nic a mnohý by se tomu divil, proč takové věci píšu, ale já vím, že vás to bude později zajímat. Na tom velkostatku se nemohl nikdo uchytit a Max. Polák se tam drží pevně a snad se ještě dlouho udrží. A nejen udrží, myslím že také dobře prosperuje. A Wachtl u nás? Ten také sotva pomýšlí na odchod od nás. Od nás obchodníci moc rádi neutíkají a p, Wachtl si to už dovede zaonačit aby to měl u nás dobré. A s lidmi on zacházet umí, to přece už má každý v povaze. A tak se za čas podíváte, že se Wachtlů obchod někdy rozšíří. Nyní je ovšem krise, je málo peněz, ale ono bude zase lépe a pak i obchody pokvetou lépe.