Z kroniky Včelné díl I - Povětrnost a úroda v r. 1932

Kronika Včelné, díl I., r. 1932

Povětrnost a úroda v r. 1932

V tomto roce bylo jaro vlhké proto že byl dlouho sníh. Leden byl totiž pěkný a bez sněhu, za to v únoru a v březnu byl sníh. Duben byl suchý a studený a teplo se udělalo až v květnu. Léto bylo pěkné a podzim také, ale ku konci už byla zima, ta přišla záhy.

Úroda byla tento rok pěkná. Sena i otavy bylo dost a obilí také. Sláma byla proti loňsku dlouhá a ostatní plodiny byly také dost. Brambory byly za 25 Kč i levněji, zelí bylo že ho žádný ani nechtěl, takže ho sedláci v městě dávali už za 5 Kč. metrák a ještě ho nemohli prodat. To bylo ovšem až k posledu, napřed stálo 20 Kč., 15, 12, a t.d. Ovoce bylo v tomto roce spousta, ale že ho bylo moc, tak bylo malé. Větve se pod tou tíhou lámaly a každý měl ty stromy podepřené aby se mu to všeckno nepolámalo. Bylo toho dost, ale za moc to nestálo. Švestky byly menší než jindy a když byly tak jedna na druhé, tak špatně dozrávaly a jablíček na těch stromech bylo, držely se tam jako klíšťata, ale byly maličké. Kdyby byl vítr toho polovic scházel, bylo by to bývalo lepší, ale takto toho bylo moc a za nic to nestálo. Pěkného ovoce tu bylo málo,. ale drobného víc než dost. A dost bylo tento rok všeho, jako kdyby byla příroda chtěla ten loňský suchý rok vynahradit. Bylo toho tedy všeho dost a laciné, ale někteří lidé si to přec nemohli koupit. Když nedělá, tak nic nevydělá a nemůže si koupit ani to laciné. A to také je příčina, že to bylo laciné. Řeknete snad že si mohli lidé aspoň nadělat různých těch zavařenin z lesních plodin, ty že jsou zadarmo, ale kde vzít tolik cukru, a bez cukru se to všechno zkazí a nevydrží to přes zimu a také se to bez cukru ani nedá jíst. Peníze musí být na všechno, ty žebračenky, jak lidé těm potravním lístkům říkají, ty na všechno nestačí. A tak se stává v této době, že v době hojnosti a nadbytku potravin, mají lidé nouzi a hlad. Nezdá se vám že by to mohlo a mělo být jinak zařízeno?