Z kroniky Včelné díl I - O rozpočtu obce na tento rok

Kronika Včelné, díl I., r. 1933

O rozpočtu obce na tento rok

V těchto obecních rozpočtech bývají nyní jen malé změny a aby jste věděli, jak jsme to tu v ten čas měli a nač jsme peníze vydávali, tu vám tedy přináším ukázku. Opsal jsem to z opisu, který mě tajemník zapůjčil. Pro úsporu místa zde napíšu příjmy všechny dohromady a vydání také. Snad mě to tu i zakulhá, ale jen o málo. Hlava první je jako všude na ústřední správu a tak i zde. Tedy ty výdaje obce.