Z kroniky Včelné díl I - Z jedné schůze finanční komise

Kronika Včelné, díl I., r. 1933

Z jedné schůze finanční komise

Na programu bylo tehdáž o té pivní dávce a schválení za tu cestu do Prahy. Hledal se výtah z důchodkového úřadu a zatím se tak ledacos mluvilo. Jeden člen mínil, že kdyby se s tou pivní dávkou držela huba, tak by byl nikdo nic nevěděl že to bylo opožděně znovužádáno a bylo by se vybíralo jako jindy, ač ten tok 1931 nebyl schválen. Takto se s tím šlo hned na trh a hostinští nechtěli platit. A nechtí platit ani za rok 1932 ač ten rok je již zemským úřadem povolen a platit se musí. Nejlépe platí dávku Kalkuš a Petr, ač i tu to vázne a i oni mysleli když se prý říkalo že se bude z dávky slevovat těm, kteří mají minulý rok zaplaceno, tak ten rok málo platili. To však byli jen dva a ostatní neplatili nic. To jsou těžký věci. Teť se to tedy musí „honit”. Schůze se usnesla je upomenout a když se nepořídí, tak to předat Okresnímu úřadu k vymahaní. Kalkuš řekl, že to zaplatí, jen ať zaplatí všichni. Oni to ty šenkýři platí zatraceně neradi. Pivo prodávají v hostinci za půl litru 1.40 h. a kdyby ta dávka nebyla, tak by ho prodávali také tak. Když má z toho odevzdat pro obec 8 h. z 1 litru, tak říkají, že to dávají ze své kapsy. To placení je vždycky mrzutá věc, toho kdyby nikdy nebylo.

Ale kdyby nebylo toho placení, nemohlo by být ani toho vyplácení. Vždyť jedna čásť programu jedná o přídělu pro obec a druhá čásť zase jedná o výplatě obce. A jedna bez druhé se neobejde.

Tenkrát, těsně než se obce rozloučily, byl podán návrh ve schůzi samostatných včelenských členů zastupitelstva, aby se jelo za účelem rozluky do Prahy, aby se ještě rozluce zabránilo. Bylo to sice již zbytečné, no ale jel tam Frant. Kroneisl a Ant. Babka. Potom chtěli na naši rozloučené obci cestovné každý 1.50 Kč.Už se to vleče třetí rok a ještě je nemají. A nynější schůze jim o zase odmítla, že to nebyla žádná právoplatná schůze obec. zast. která je tam poslala. Fr. Kroneisl zase říká, že nebude tedy zatím platit žádnou pivní ani masovou dávku, kteroužto poslední nechce platit také nikdo. Ono by to bylo tak nejlépe neplatit nic. Nu ne?