Z kroniky Včelné díl I - Slavnost desetiletého trvání hasičského sboru

Kronika Včelné, díl I., r. 1933

Slavnost desetiletého trvání hasičského sboru

Dne 2 srpna byla konečně uspořádána a konána tato slavnost a ještě se nepovedla tak, jak bylo očekáváno. Byla projektována už dříve, ale počasí bylo špatné; tak byla odkládána až na druhý srpen. S touto slavností bylo vinou počasí a toho odkládání mnoho zbytečné práce a hasiči měli na tom velký zájem aby se to podařilo. V ohledu morálním a finančním. Hasiči chtěli, aby sem přišlo hodně hasičů z okolí, k tomu měli na silnici postaveny tři brány, trubač u brány měl příchod hasičů oznámit a zdejší je měli u bran přivítat a oni přišli jen z budějovického pivovaru. Ostatní nepřišli, neboť bylo nejisté počasí. K tomu všemu byl ještě týž den u Homolků konzert baráčníků a zdejší lidi se rozptýlili.

A zdejší hasiči měli dekorovat medailemi za dvacetiletou činost dva hasiče. Karla Zigermachra a Frant. Šítala, potom rozdání diplomů a pořízení fotografie do společného diplomu, který je nyní ve spolkové místnosti u J. Kalkuše. K tomu všemu bylo žádoucno hodně hasičů z okolí a hodně lidí. A to právě bylo pociťováno s hořkostí. Tolik to dalo práce a starostí a výsledek toho všeho byl malý. I trpělivost má své meze a proto byli hasiči rozladěni. Rádi by si koupili brzy motorku a ono zatím. -

Program slavnosti byl zahájen proslovem starosty místního sboru Janem Vávrou a dekoraci těch dvou provedl okrskový vzdělavatel Nouza. Tableau zdejších hasičů provedl fotograf Vrchota. Na to také hasiči bručeli že se jim to nelíbí a že je to drahé a tak byla všeobecná rozmrzelost ze všeho.

Čistý zisk byl z této slavnosti i s večerním věnečkem 486 Kč. Bylo to ještě dost na tu mizerii, ale hasiči by byli raději viděli tak asi 4 tisíce. No, až jindy zase.