Z kroniky Včelné díl I - O počasí r. 1933

Kronika Včelné, díl I., r. 1933

O počasí r. 1933

Tento rok byla zima moc dlouhá. Byl tu březen, duben, květen a pořád taková vlhká zima. Až v červnu nastaly opravdu tepla. V létě často přeprchalo, ale jen málo a podzim byl suchý. Celkem vzato, byl tento rok rokem suchým. Rozmohli se hojně myši a bylo jich mnoho. Lidi je otravovali, ale což to bylo platné, myší bylo pořád dost. Ovoce nebylo skoro žádné, houby také málo, ale polní plodiny byly; najmě jaře, proto že na ně v létě párkrát zapršelo. Brambor také málo nebylo. Hlad by z této úrody být nemusel a přece je, proto že si to nemají lidé zač koupit a proto je lacino. Nejvíc „spadlo” z masa. Napřed stál 1 kg 12 Kč., potom 11 a t.d. a dnes co toto píšu z jara v dubnu stojí již jenom 7 Kč. 1 kg. vepřového. Druhé maso je úměrné dle toho. Mouka je pořád hnedle stejně drahá. Ve mlýně poříčském stojí 1 kg. č. 0 2.55 a v obchodě 2.80. Chleba je podle toho. Mléko je také levnější; stojí 1 litr Kč. 1.60 h. Živobytí je dost, ani prodat se to nemůže, musí se to dávat lacino, a ani lacino se to prodat nemůže. Prosím vás, uznejte sami. Když nevyděláte ani 1 korunu, tak kdyby to bylo za půl, tak si to přece koupit nemůžete. To je nyní zlá doba. Schází všemu konsument a ten není, vlastně je, ale nemá výdělek. Následkem toho hynou výdělky všechny. A kdyby bylo jen polovic lidí, tak by za chvíly zase neměli co dělat. Stroje by zase toho naflákaly a zase by se to nemohlo odbýt. Tak konsumenti být musí a musí mít výdělky aby mohli vyrobené zboží zkonzumovat. Stroje jenom vyrábí, ale nekonzumují. Jo, kdyby se tak našel stroj, který by také konzumoval, kupoval, to by se potom svět bez lidí už obešel. Ale takhle?