Z kroniky Včelné díl I - Doslov

Kronika Včelné, díl I., r. 1933

Doslov

Po patnácti letech uzavírám tuto první pamětní knihu. Jsem jenom prostý člověk a slova i písmo jsou neumělá, ale psal jsem ji s láskou k věci pro vás budoucí občané ať jste kdokoliv a rád bych vám v té knize vyprávěl všechno o té naši vísce, o naši práci, radostech a strastech a o všem, co tak důležitějšího se tady seběhlo.

A vy o kterých je v této knize řeč nemějte mě za zlé, že mnohdy musím zapsat i to co snad není příjemno; ale vše jsem dobře uvážil nežli jsem co napsal. A pravdu jsem byl povinen psát. Držel jsem se těchto slov Krovtovích.

Nikdo není dobrý tak,
jak ho vidí lásky zrak.
Nikdo zas tak zlý nebývá,
za jakého zášť jej mívá.

Psal jsem to tedy beze vší záště ku každému jak jsem jen uměl spravedlivě a poctivě.

Přál bych si jenom, aby se tato kniha dožila dlouhého věku, neboť jen tak bude mít svou náležitou cenu, jakou pamětní kniha má míti.

Udržujte ji tedy v suchu a nikdy ji nepoškozujte a nedopuste, aby ani kým jiným poškozována byla.

Ukončeno na konci roku 1933
Josef Klomfar, pisatel