Z kroniky Včelné díl I - Otázky a odpovědi

Kronika Včelné, díl I., r. 1933

Otázky a odpovědi

Nedávno jsme prožili válku v celém světě a nyní se stále mluví a píše o jiné, prý ještě hroznější. Člověk je nepřítelem člověka. Pořád se píše o pokroku v humanitě a zde se vraždí ve velkém. Což lidstvo nevidí v tom vraždu? Vždyť za každou jednotlivou vraždu je trest. A viníci války soudy neodsuzují. Jednotlivá vražda se trestá, hromadná ne. Ještě jsme rozumově daleko nedospěli. Lidstvo si nadělá z nejzdravějších lidí mrzáky invalidy, musí se o ně trochu starat, platit dluhy válkou zbohatlím lidem a po válce se doma lidé pro všechny přehmaty trestají, které se za války dělali. Lidem se vsugeruje dvojí rozum. Tam se zabít smí a musí, ale po válce budeš za tu samou věc trestán. Za každou vraždu má být trest bez výjimky. Největší viníci mají být potrestáni pro výstrahu druhých příkladně a ne jim udělit pensi. Takových podobných otázek je mnoho a mnoho.

V občanském životě vražda je vražda a nikomu se nesmí pomoct na onen svět ani zákrokem lékaře. Pro fakta daleko nepůjdu, máme jich dost u nás ve vsi. Je třeba žena v nemocnici s rakovinou, má velké bolesti, ví, že jí není pomoci, ráda by umřela, ale nejde to, lékař nesmí. A přec by v takových nevyhojitelných případech stačila silnější narkoza a člověk by spal a spal bez bolesti a útrap. Jsou tu různí lidé; starci a stařeny, k ničemu už nejsou, nikdo o ně nestojí. Někdy jdou do nemocnice, nu co tam s nimi; zase domu, obci a státu dělají útraty a také by už rádi zmyzeli. Tak, tam ve válce se zabíjejí zdraví a silní a zde to není dovoleno ani aby člověk už nepotřebný bezbolestně a se svým souhlasem odešel z tohoto světa, který ho již nepotřebuje. V příštích časech snad budou mít už všichni lidé na stáří svou pensi, těm by se pak snad tolik z tohoto světa nechtělo, ale jsou a budou případy dosti časté, že by někdo raděj usnul na věky nežli dlouho trápit sebe a okolí. To by nebyl zločin ani hřích, to by bylo ulehčení a vysvobození. Škoda že už nemám místo na další otázky; tak tedy přemýšlejte zatím o těchto.