Z kroniky Včelné díl I - Vznik strany „Českosl. Domova” u nás

Kronika Včelné, díl I., r. 1923

Vznik strany „Českosl. Domova” u nás

Každý tlak budí protitlak. Zákon o ochraně nájemníků je tlakem na majitele domů. Ale ne jen to. Našli se jako při každé věci lidé, kteří dobrodiní zákona zneužívali, a tu nemohouce jinak povaliti tento zákon, zakládali všude svou domařskou organisaci. Lépe hospodářsky založení lidé ustavily tuto organisaci i u nás; ovšem že s pomocí vůdčího činitele pana Brožka z Č. Budějovic. Prvně zasáhly do voleb a již ulovily dva mandáty. Ochrana nájemníků umožňuje lidem bydlení, ale lidé si sami všeckno zkazí. To když vidí majitelé domů, vyvinují protitlak. Podobně vznikla u nás i strana „Živnostenská”. Ta se zase domáhala volného obchodu, až se jej domohla. Příliš volno jim z té volnosti také není. Mají moc platu a velkou konkurenci. Všeckno má svůj líc a rub. Někdy je rub mnohem horší než líc. Je to takový koloběh, že vždy se potlačovaný brání: Jednou je to tato třída lidí, jindy zase jiní. Budou někdy uspokojeni všickni?