Z kroniky Včelné díl I - Proč jsou v nově založené „Zahradní osadě” moc úzké ulice?

Kronika Včelné, díl I., r. 1923

Proč jsou v nově založené „Zahradní osadě” moc úzké ulice?

Kdyby se tato kniha dožila dlouhého věku, pak tu nebude žádného pamětníka který by to vysvětlil a nový lidé by se tomu tuze divily, jak mohly zakladatelé tak úzké ulice projektovat; vždyť se tam ani dva vozy vedle sebe nevyhnou. Jelikož měl pisatel této knihy v tom také své prsty, je povinen to vysvětlit.

Věc stala se takto:

V čase, když pozemky kupovány, psal na obecní úřad p. inžinýr Fr. Lang z Č. Budějovic, že by levně vyměřil pozemky dlouholetých pachtýřů; zkrátka, nabídku tohoto pána žádný neznal. Jelikož však pozemky dlouholetých pachtýřů byly již vyměřeny panem Moučkou a lidé na to žehraly že je drahý, pozvali jsme sem ku vyjednávání pana Langa. Týž nám to slíbyl vyměřiti za sáh á 10 h.

Pozemek se ale koupil v celku a lidé musely dát na ulice každý ze svého a tu žádný moc dát nechtěl. Ono se jim zdálo moc ty dva metry, které musel každý nechat ležet, ale zaplatit je musel. To bylo velmi těžké. Kdyby se bylo těmto lidem řeklo, že musí být ulice 10 m. široké, tak by nám byli všickni lidé od toho utekly a nechtěl by to žádný. Řekly by: Já to zaplatím a potom to dám všeckno na ulici pro obec. To byla těžká věc. Z jedné strany bylo lidem pomoženo že mohly někteří hned stavět, a s druh strany budou mít zase po nás budoucí co „vylizovat”; a snad nám budou i nadávat; ale my jsme ani při nejlepší vůli to jinak udělat nemohly. Kdo uváží, že tu bylo děláno najednou asi 56 smluv nebo „kontrachtů”, ten uzná, že při různosti povah i rozumu to nebyla malá práce. Tenkrát mnohý už zakolísal a chtěl to nechat všeckno být. Suďte tedy vy budoucí mírně a spravedlivě a rozšiřte si je ze 4 m. na deset a hlavní třídu od Kalkušů k lesu aspoň jednou tolik. Rád bych se na to tak za 200 let podíval kdybych mohl.