Z kroniky Včelné díl I - Ustavující schůze hasičského sboru

Kronika Včelné, díl I., r. 1923

Ustavující schůze hasičského sboru

Dne 25 února t.r., t.j. 1923 konala se ve Včelné ustavující schůze hasičského sboru za hojné účasti. Poříčtí nebyli pozváni. Na této schůzi zvoleni všickni činovníci. Do dneška, t.j. do konce roku však sbor v činosti není, neboť nejsou peníze na stříkačku a jiné potřebné věci. Stříkačka jest sice v Poříčí a spravená, ale poříčtí si ji svojí. Nastaly tu rozmíšky. Poříčtí nechtí, aby bylo všeckno ve Včelné a tito zase, že je to zde příhodnější. Snad uteče ještě mnoho vody, než se opravdu sbor hasičů založí.