Z kroniky Včelné díl I - Všeobecný přehled v r. 1923

Kronika Včelné, díl I., r. 1923

Všeobecný přehled v r. 1923

V tomto roce se lidem valně nevedlo. Živnostníci mají velké daně a práce se nepodniká, proto že lidé nemají peníze aby si své potřeby objednávali. I řezníci, majíce velké platy a malý odbyt, jdou se svým řemeslem dolů. Lidé také tolik masa nekupují, protože se málo vydělá při nedostatku práce a potom je nyní práce lacinější. Uspokojivější život mají jedině státní zaměstnanci od dráhy a z tabákové továrny. Ti mají aspoň stálý obstojný plat, s kterým mohou počítat. Potom pensisti a pensistky, kterých je zde dosti, také mají snesitelný život. Pro ostatní to moc vábné není.

Podivno při tom, že v hostinci vždy jsou lidé, zvlášť v neděli. Některý řekne: Když celý týden dělám, tak aspoň v neděli půjdu na pivo a mezi kamarády. Jiný tam zajde příležitostně, živnostník opět jde „mezi lidi”, jak se obyčejně říká a tak se tam vždy najde partička či více partiček při kartách. Do těch v neděli odpoledne „zakousnou” a nezbaví se až večer a mnohdy ještě dále, kdyby i hospoda padla. Mrzutosti jsou z toho též častější. Někdy též přijde žena s dítětem na ruce pro tátu a obyčejně moc lichotivě nemluví. Tak se zdá, že lidé chtějí svoji malomyslnost ubíjet v pivě a karbanu. Tací lidé jsou vznětlivý a popudlivý a tu mnohdy již došlo k rozmíšce i ku „pěstnímu právu”, najmě ve Včelné. Ve válce se lidem poručilo, aby se bily a nyní se bijou sami a nejsou to nepřátelé. Lidský pud se alkoholem podráždí a tu člověk rád béře na sebe tvář a vlastnosti svých předlidí z kterých vzešel. Hostinští jsou ovšem také živnostníci, platí velké daně, pivovary vaří pivo s kterým se lidé opíjí, lihovary vaří opět kořalku, stát vyrábí kuřivo s jedem nikotinem a všickni platí daně. Lidé to vše zas rády kupují. Kdo má tedy na tom vinu?