Z kroniky Včelné díl I - Rok 1924 - Honitba

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Honitba

Od toho času co odprodal pan Dobiáš pole od poříčského velkostatku, táhne se jednání o tom, aby honitba přešla do rukou obce, proto že má obec od toho času více pozemků než velkostatek. Dříve měl na honitbu právo velkostatek za určitý, ovšem že za malý poplatek. Pan Dobiáš pokuť tu byl, byl poslední, který tuto honitbu držel. Od té doby se vleče jednání na Okresní správní komisi v Č. Budějovicích. Jednou se zvolil honební výbor předčasně, protože nebyly předloženy všeckny doklady (mapy), až letos v létě se ustavil definitivně. Honitba pronajata uchazeči který dá nejvíce a obdržel to pan Pfeitner, puškař z Č. Budějovic za obnos 1.400 k.č.

Od nynějška bude tedy o honitbě rozhodovat obec. I v tom směru padla jedna výsada.