Z kroniky Včelné díl I - Hasiči

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Hasiči

Přes celý rok se táhlo jednání o založení hasičského sboru ve Včelné. Poříčtí nechtěli s „Borákama” nic mít a obecní stříkačku jim vydat nechtěly. V několika obecních schůzích bylo o tom jednáno a když hasiči žádali aby jim obec ručila za 25 tisíc, že si sbor pořídí novou, tu padlo ve schůzi mnohé zlé slovo. Na to pak si včelenští odhlasovali v nově svolané schůzi u Kalkušů úvěr sami. Jelikož to nebyla žádná maličkost, měla být předem svolána finanční komise, aby úvěr tento povolila. To se nestalo a tak z tohoto usnesení nebylo nic. V následující finanční schůzi bylo usneseno povoliti úvěr pouze 3 tisíce korun. To bylo hasičům málo a tak se toho zřekli a nechtěli ručení žádné.

Mezi tímto obecním jednáním jim bylo konečně dovoleno si stříkačku z Poříčí odvésti. Sbor svolal novou valnou hromadu na které byl ustanoven nový výbor, ten navázal styky s místními usedlíky kteří sami za sbor ručili. Bylo jich asi 5. Potom se uvolili dáti v zápůjčku pro sbor každý 50 kor. které se měly po číslech vybrati a tak sehnat peníze na výstroj mužstva. Byla sboru povolena subvence 8 tisíc kor. a zakoupena nahodilá starší stříkačka ve Velešíně, takže má sbor nyní stříkačky dvě. Menší a větší. Zakoupeny některé přilby a jiné věci a počalo cvičení. U Kalkušů na dvoře, u Kroneizlovi lože a u rybníčka. Na hasičskou kolnu dal J. Kalkuš místo a nyní hasiči bourají a staví kolnu pro umístnění stříkaček. „Už budem hnedle všeckno mít,” říkají hasiči, „jen ještě nějaký oheň, a potom aby nám to dali aspoň na 3 dny napřed vědít, aby sme se mohli připravit.” Inu, humor je při všem.

Starostou sboru je zvolen nynější starosta obce J. Kocina, který se také o založení sboru opravdu staral. Velitelem zvolen J. Kalkuš, hostinský. Žízeň hasiči také rádi hasí. Ostatně je to člověk k tomu jako stvořený. Ostatní funkcionáři sboru jsou také vybraní hoši. Doufejme, že za rok budu moci napsati něco o praktické činosti tohoto sboru.

Poznámka: Sdělil mě starosta, že si zavede sbor dobrovolných hasičů ve Včelné pamětní knihu. Tam to bude vypsáno důkladněji a do podrobna.