Z kroniky Včelné díl I - Obecní cesta od mostu k Zátkovům

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Obecní cesta od mostu k Zátkovům

S touto cestou má obec skutečnou potíž. Je na ni velká frekvence. Užívá ji hlavně firma Bratří Zátkové ze Březí a kamenný lom poříčského velkostatku. Kdyby firma vlastně továrna Zátkova stála na půdě poříčské a platila sem přirážky k daním a ne do Kameného Újezda, bylo by jinak. Ale takhle? Obec je zákonem nucena cestu upravit a přirážky sebere obec Kamený Újezd. Za těchto okolností není se co divit, že se obec vždy brání, když se nějaká pohroma na této cestě stane, aby se z povinosti placení nějak vymkla. A pohromy takové se na této cestě častěji přihodí. Přijde velký příval vody, rozvodní řeku i potok kol Šnabergrů tekoucí a často to udělá na této cestě neplechu. Firma Zátkova si ovšem cestu spravuje podle svého sama, ale v takovýchto případech žádá na obci náhradu. Tak asi před čtyřmi lety musela obec firmě po dlouhých tahanicích zaplatit dva tisíce korun. (Firma říkala osm.) A nyní zase (v srpnu) spadlo dvorské nákladní auto do řeky. Jeden hoch Babků ze Včelné se při tom notně potloukl, ostatní vyvázli se zdravou kůží. Firma Zátkova hned žádala obec prostřednictvím Okresní správní komise v Č. Budějovicích, že je v těch místech cesta moc úzká, takže se povoz s autem nemůže vyhnout, aby byla upravena (Že byl právě v těch místech narovnán firmou štěrk, to neuvedla.) Jak může obec cestu rozšířit? S jedné strany řeka, muselo by být vodoprávní řízení, bylo-li by to dovoleno a potom ten náklad na to. S druhé strany lom velkostatku. Ten tam láme kámen, mnohdy větší kámen se skulí dál do cesty a než se odklidí, no to je hodně tvrdý oříšek pro obec. Jak to dopadne, mohu snad psáti příštím rokem.