Z kroniky Včelné díl I - Ruch stavební

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Ruch stavební

Letošním rokem, t.j. r. 1924 se zde opět více stavělo. V Poříčí vystavěla p. Pamětická s p. Růžičkou proti mostu domek ze skály a mají tam řeznický krám. Dále přestavuje pan Kult továrnu po panu Konrádovi a upravuje z ní mydlárnu.

Ve Včelné, mezi nádražím a Včelnou vystavěl domek p. Matěj Bohdal; na konci Včelné u dráhy pan Fousek. Na poli v „Zahradní osadě” vystavěli své domky páni: Jan Treml, Vazda, Alois Černý, Hanták, Vlčková a Václav Bláha domek na prodej. V pasece pak vystavěly domky: Václav Bláha dva domky na prodej, Frant. Bláha, Alžběta Vaňková a Jan Mára si „slepil” sám „domek”. Ovšem domku to podobné není.

Nečítaje v to Márův „domek”, přirostlo ve Včelné 12 zděných domků a v Poříčí 1. Jsou to většinou lidé, které vytlačila bída z bytů ven, do vlastního. Některý ovšem staví na výdělek; jako Václav Bláha staví na svých pozemcích a vždy to prodá. J. Hanták staví již pod tratí. Inu, jako praví zálesáci. Dnes se třeba vymýtí kus houštiny a za 4 nebo 5 neděl tam stojí domek. Nejlevněji staví domky v pasece; nyní tak kol 10 tisíc korun. Na poli staví dražší, tak za 12 neb 20 tisíc a u silnice nejdráže; tak kol 50 tisíc. Do paseky říkají lidé „Prerie” nebo do „Palestiny”, proto že to jako prerie vypadá. Václav Bláha tam koupil při parcelaci asi 11 strychů té paseky a nyní to sám parceluje. Nedbá však nakreslených plánů uličních a nechá probíhati ulice pouze dolů. Příčních nedbá. Budoucnost ukáže, že je to chyba.

Lidé si takto nyní pomáhají k obydlí, ale obec chudinka při tom zapláče. Lidé tito jsou osvobozeni na řadu let od placení činžovních daní a až to bude hustěji obydlené, bude muset dělat obec schůdné cesty a kanalisaci. Tu bude výdajů a nářku.