Z kroniky Včelné díl I - Elektrisace

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Elektrisace

As 18 října t.r. bylo usneseno obecním zastupitelstvem i finanční komisí, aby sem byla zavedena elektrika z Jihočeské elektrárny mydlovarské. Rozpočet pro obec zní na jednosto dvacet sedm tisíc korun, a ještě jej o něco bude převyšovat. Nešlo to jen tak hladce. Je to veliký peníz pro obec a tu mnohý se hodně dlouho rozmýšlel, než pozvedl ruku k tak velkému zatížení obce. Mnohý zase, najmě pan učitel Trávníček a Jos. Kocina museli hodně dlouho řečnicky působit, než se pro tuto věc ostatní rozhodli. Novoty, t.j. pokrok si jen těžce razí cestu ku předu a dá to mnoho práce a námahy, než se taková věc uskuteční. Nyní se budou zatím věci urovnávat a snad příštím jarem se zde bude elektrika zavádět. Jak to dopadne, povíme příště.