Z kroniky Včelné díl I - Obec Poříčí, osada Včelná

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Obec Poříčí, osada Včelná

Tak je to nyní napsáno na rohových tabulkách v obci. Před lety znaly úřady jen Póřič (německy) a později zde jmenovali a podpisovali obec Poříčí - Včelná, jako obec společnou, katastrální. U úřadů v Čes. Budějovicích, kamž okresem příslušíme, byla obec dosut (po převratu) zanesena Poříč. Když byly nařízeny ony modré vývěsní tabule, šel se starosta J. Marek informovat na politickou správu, jak mají být tabule správně napsány a tam mu to napsaly takto. Místní obec Poříč, osada Včelná, okres Čes. Budějovice. Na tu obec Poříč se dlouho ukazovalo, když nám ta němčina strašila na rozích obce, bylo o tom ve schůzi obec. zastup. jednáno a usneseno tam to í připsati. Nyní už je z toho Poříčí. Razítka obce nesou dosuť název Poříčí - Včelná a tabulka označující obecní úřad nese dosuť název Poříč - Včelná. Domovské listy též. Je to ovšem převzato od dřívějšího starosty.

Jak vidět, mění se i název obce. To se vysvětluje tím, že přišli (před lety) lidé ku rozhodování v obci, když přestal být velkostatek samovládcem, ale u úřadů v té centrální byrokracii němčina zůstala a udržela se až na naše dny, totiž v různých spisech a mapách. Kořeny jsou zapuštěny tuze hluboko a i když se keř usekne, ono to vyhání své výhonky znovu.