Z kroniky Včelné díl I - Humanitní odkaz

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Humanitní odkaz

Asi před rokem se nastěhoval do svého domu na „Planýrce”, který byl přistavěn a znovuzřízen, Dr. Petr z Křemže. Byl to starý mládenec. Asi na konci listopadu, nebo počátkem prosince t.r. jel prý z Č. Budějovic, trochu prý byl nalíznutý a skočil nějak špatně z vlaku. Několik dní stonal, a zemřel. V závěti zanechané odkázal dům s polmi sirotkům; t.j. Sanatoriu epileptiků v Praze. Je pochován v Mladém po přání sirotčince. Škoda, že tu nemáme více takových mecenášů. Vždycky a rád by každý takovýto humanitní odkaz přijímal, jen kdyby se našel někdo, který by chtěl odkazovat. Míst pro konání humanity je mnoho a mnoho.