Z kroniky Včelné díl I - Drobty

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Drobty

Elektrisace

Rolnický družstevní mlýn si vyrábí a svítí svou vlastní elektrikou. Pan Hrdina je v tomto družstvu jako odborný znalec a proto si vymohl pro svůj hostinec zavedení elektrického světla. Později bylo toto světlo zavedeno ještě na poště, u p. Roblové, Fr. Opekara, v Sokolovně a ve Dvoře. Nyní, když zavádí elektrické světlo obec, podali tito a ještě někteří zlákaný protest (mimo Sokolovny). V protestu se také uvádí, že členové obecního zastupitelstva jsou většinou nepoplatníci a nebo poplatníci jen malý; tak že to prý snadno odhlasovali. Co se pravdy týče, jsou v zastupitelstvu pouze 3, kteří nevlastní chalupy, ale daň platí z nich každý a to dosti vysokou.

Rozluka obce straší

Strašila už dříve, ale nyní, kdy obec zavádí elektrické osvětlení, to poříčtí nechtí. Na to že oni platit nebudou a že elektriku nepotřebují. Ať prý si to zavedou „boráci” a sami si to zaplatí. Poříčtí chtí být samostatní. Oni tam mají dvůr, který platí hodně daní, továrnu na mýdlo, pár větších chalup a málo čísel i lidí; kdežto „boráci” jak jim říkají, mají mnoho čísel, mnoho lidí, mnoho chudých a žádné velké poplatníky. Mimo toho mají boráci tu novou „periferii” a to bude pít obci krev. Tak jen pryč od „Borů”. Kdy to bude a bude-li to vůbec, tuto sdělím.

Menčíkova chalupa spůsobila ve Františku Opekarovi mnoho zlé krve. On tam má také pole a durdil se, že takovej drevník se má stavět někde, kde není vidět a že měl být k tomu pozván, že by to nedovolil. Je to ovšem domek dosti úhledný z cihel a jako rožáček, ale Franta by takový nejraděj zahnal do lesa, ale ne do svého, ten žádný nemá.

Velkostatek znovu prodán

Pan Malý se tu u nás ani neohřál a už to zase prodal; prý s nějakým výdělkem. Koupil to pan Maxmilian Polák. Obci to neuškodí. Snad dostane pár grošů z přírůstku hodnoty, které by nyní tolik potřebovala, vzlášť, když pan Dobiáš nemohl z prodeje nic zaplatit a pan Strážnický také ne.

Rolnický družstevní mlýn okraden. Z 19 na 20 prosince t.r. vloupali se nějací zlodějové do mlýna, provrtali nedobytnou pokladnu a vybrali z ní peníze as 35 tisíc a zmizeli beze stopy. To byl ráno poplach. Četníci měli práci.

Jak počíná rozkol v politické straně

Člen obecní rady přišel do schůze obecní rady, která se koná v kuchyni u starosty a kouřil z dýmky. Starostová mu řekla: Ale Cettl, vy kouříte, já musím vždy otevírat oka k vůli dětem a ono to nyní v zimě těžko jde. Ještě tak cigaretu, z té není tolik dýmu. Cettl se urazil, že už vícekrát na schůzi nepůjde, že mu to řekla schválně ze zášti, že je komunista, a on starosta že vystoupil ze strany, že hledá něco lepšího; zkrátka podezřívání ze všeho možného. A to zavinila dýmka. Pravda, jemu nebo jí to neřekne, ale říká to jinde. Ku vyspělosti máme ještě daleko.