Z kroniky Včelné díl X, r. 2011 - Výstavba

Kronika Včelné, díl X., r. 2011

Výstavba

GARÁŽ

V letních měsících byla dokončena výstavba garáže na komunální techniku a s ní spojená stavba nové plotové zdi za kulturním domem. Této akci předcházela demolice stávající, již nevyhovující "boudy". Díky svépomocné výstavbě obce tak vyrostlo ucelené technické zázemí obce v hodnotě bezmála 800 tisíc korun, které by mělo Včelné v budoucnu dobře sloužit.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

V měsíci říjnu a listopadu bylo dobudováno dětské hřiště u křižovatky ulic Dlouhá a Sokolovského /u Voráčků/. Na dříve málo využívaném hřišti se mohou dnes děti pohybem vyžít třeba na kolotoči, houpačkách či skluzavce. Celkové oplocení tohoto prostoru snad zamezí demolování laviček a volnému venčení psích miláčků našich spoluobčanů.

STRÁŽNÍ DOMEK

V listopadu byl po více než 140 letech existence zbourán drážní domek /tzv. "hláska"/ na třídě 5.května u železničního přejezdu tratě směr České Budějovice - Rybník. K jeho demolici došlo v důsledku několika skutečností. K těm zásadním patřily jeho stáří, dnes již nepotřebná stavba a silueta objektu bránícího řidičům v rozhledu při přejíždění kolejí. Objekt byl postaven a zkolaudován v roce 1870 pro pracovníky obsluhy závor a provozu tratě a byl nedílnou součástí těchto železničních přejezdů. Domek vyzděný z cihel měl dřevěnou podlahu, jednoduchá okna, kamna na tuhá paliva a lepenkovou střechu. Vybaven byl rozvodem 220 V a telefonem /telefaxem/ pro spojení s nádražím. V přilehlém objektu byl suchý záchod, sklad paliva a hospodářského nářadí. Jeho demolice proběhla v době železniční výluky a pro techniku byla otázkou několika málo minut.

ROZHLAS

V prázdninových měsících přibyla na některých sloupech veřejného osvětlení tzv. hnízda, která jsou součástí nového bezdrátového rozhlasu. Tato hnízda jsou osazena dálkově ovládanými reproduktory, které nahradily již staré, většinou nefunkční amplióny. A tak je možno spustit relaci v kterékoliv části obce, třeba i automaticky, v předem naprogramovaném čase a obsahu. Toto nové ozvučení je v případě nutnosti schopné okamžitě a dálkově přenést varovnou informaci třeba o mimořádné události, a to i formou sms zprávy. Tak ať nám nový rozhlas oznamuje co nejvíce dobrých a potřebných zpráv.

VODOJEM

V katastru naší obce se nachází největší vodojem Jihočeské vodárenské společnosti /JVS/, který zásobuje pitnou vodou i naši obec. Voda do ní přitéká z úpravny vody Plav a odtéká dvěma směry. Jeden odtok směřuje do Českých Budějovic a druhý do ČS Hlavatce. V letošním roce byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce. Všechna potrubí byla vyměněna za nerezová, byly vyměněny i ovládací prvky, žebříky, zábradlí, sanován vnitřní plášť, a to vše v celkové hodnotě 22 500 000 korun. Při této investiční akci byla rovněž zrekonstruována část střechy, položeny nové izolace a vodotěsné fólie, a to nákladem 2 400 00 korun. Tato zásobárna pitné vody se skládá ze 6 akumulačních nádrží, z nichž každá má objem 6000 kubických metrů vody. Ani se člověku při procházce kolem vodárny nechce věřit tomu, co že to máme vedle sebe za ohromné kvantum vody.