Z kroniky Včelné díl II - Roční přehled v hospodářství

Kronika Včelné, díl II., r. 1937

Roční přehled v hospodářství

Tenhle ten rok byl u nás normální, pravidelný, jenom zima přišla dřív než jindy, hned v listopadu a vánoce už byly pravé zimní vánoce pod sněhem a ledem. Inu, ona má zima také své rozmary.

Úroda byla letos dost pěkná. Častěji tak sprchlo a rostlo to dost, takže na úrodu to bylo dost pěkné. Bylo obilí, brambor bylo dost a stálo 100 kg. kolem 20 Kč. Zelí se u nás ani nepěstuje, ale stálo 100 kg. kolem 25 Kč. Sena bylo také dost; ovoce také, hlavně jablka; švestek bylo méně. Ovoce tedy bylo dost, ale dobře se prodalo; stál napřed 1 kg. 2.50 h a později 1.50 h. Švestky stály tak jednou tolik.

Lesní plodiny byly, ale houby byly ve větším až na zimu, vlastně v podzimu, ty na sebe daly dlouho čekat. Chléb a mouka podražily. Kupovali jsme chléb za 5 Kč. a teť musíme dát 5.20 h. Mouka je také dražší na 1 kg. o 10 až 20 h. Všechno jde nyní nahoru s cenamy. Naše koruna je prý na mezinárodním trhu lacinější, tak se za ni dostane o to míň zboží a tak se to tedy upravuje. Jen kdyby se mohlo podle toho také vydělávat, aby to bylo zač kupovat, což o to. Přej, bude ti přáno a dej, bude ti dáno; praví jedno staré přísloví. Jeví se tedy nyní sklon ku zdražování; zdražuje se. Maso se u nás prodává za 10 až 12 Kč. vepřové i hovězí. Některé rozdíly jsou vždy podle roční doby, jako v létě je vepřové dražší a v zimě levnější, proto že mají mnozí svoje zabíječky a také se v zimě nic nevydělává, tak nemají lidé na maso peníze.

Tak byl tento rok dost pěkný, všechno to pěkně vyrostlo a také je to všechno pěkně dražší a tu chybí na to kupování jenom nějaké ty peníze a obchod by šel jedna radost. Co myslíte?, kde je vzít?