Z kroniky Včelné díl II - Sbratřování s Němci

Kronika Včelné, díl II., r. 1938

Sbratřování s Němci

Dne 28. srpna uspořádali komunisté zájezd krumlovských sem do Včelné. Přišlo jich hodně a konali zde na hříšti tábor lidu. Mluvil tam poslanec Nepomucký česky a jeden z Č. Budějovic německy. Bylo to v té napjaté době, tak se tam mluvilo o ochraně demokracie a demonstrovalo se sbratření demokratických Čechů s Němci. Potom ku třetí hodině se seřadil průvod, ovšem že s hudbou a byl pořádán koncert „Na Balkáně”, nebo u Šanderů, podle majitele. Co tedy mám důležitého dále povědět? Že tam hráli, pili, tancovali, no, to se dělá při takových příležitostech všude, a že tleskali při hraní Internacionály, to není nic divného, a že tam moc zdejších lidí nebylo, to bylo jako při všem jiném v tomto čase, ale divné bylo, že měli všichni Krumlováci vysoké boty, takže vypadali jako úderníci, nebo ordnéři, to je těžko říci. Ale ordneři by netlaskali tak Internacionále a nevynucovali její opakování. Inu, byli to komunisté a tohle sbratřování pořádal svaz přátel Ruska, což je jedno a totéž.

Jo, v tomhle čase se lecos dělá a mluví. Demokratičtí Němci jsou s námy, Rusko by nám pomohlo a to komunistům imponuje; ani píď z našeho nedostanou, říkal mě tuhle kamarád komunista, jen ať si s námi začnou, Rusko je rozežene. Inu, každý máme svého koníčka s kterým se utěšujeme. Jedni pohlížíme k Francii a k Anglii, jiní zase více k Rusku. Taková to byla doba. Noviny nás o tom deně utvrzovaly; jen vydržte, jen trpte, ať na nás nemohou ukazovat že jsme tu vyvolali nepokoje, aby neměli příčinu zakročovat a lidé poslechli. My nechceme válku a nechceme k ní zadat příčinu. Němec říká že válku také nechce, ten rozbroj obstarají naši Němci a potom to už rozhodne a dohodne. Ovšem, rozhodlo a dohodlo se to všechno bez nás, nám se jenom poručilo, ale v té době bratříčkování jsme o tom ještě nevěděli, to jsme žili ještě v pevné víře, že naše spravedlivá věc zvítězí. Ó, jak jsme byli zklamáni.