Z kroniky Včelné díl II - Obecní rybníček

Kronika Včelné, díl II., r. 1938

Obecní rybníček

Asi v polovičce ulice Husovi je křižovatka s ulicí Jiráskovou a tam je obecní rybníček. Tuto parcelu jeden a čtvrt strychu, tj. necelých 37 árů, koupila obec od velkostatku při té parcelaci v r. 1920, za 3 koruny sáh a v té parcely byl ten rybníček. Nebyl ovšem takový jako je dnes. Byla to vodoteč v tom místě rozšířená a voda se tam udržovala dlouho. Lidé tuto vodu používali na prádlo i jinak a rybníček byl užitečný, jenom že byl moc malý a neuspořádaný. Když se tu utvořil r. 1923 hasičský sbor, usilovalo se o to, aby byl rybníček zregulován, že tu není mimo tý Kroneislovi louže žádná voda a v případu ohně že by nebylo čím hasit. Tak se ten rybníček už několikrát upravoval; vždy to stálo obec nějaké ty peníze a nikdy to nevedlo k cíly; to by stálo moc, a tolik obětovat obec nemohla.

Tak přišel rok 1938 a s ním horečnatá činost C.P.O. Velitelem byl Josef Klíma a ten naléhal na obec, že se ten rybníček musí rozšířit, že v pádu toho leteckého náletu bude třeba vody. To byla ovšem svatá pravda; voda je třeba i bez toho náletu což o to, to se uznávalo, ale jak to provést aby to obec nic nestálo a nebo málo a aby rybníček byl hotov. V tom případě by byla nejlepší svépomoc; kdyby to lidi sami udělali, tak by to nic nestálo a tak se v tom smyslu začalo. Byly svolány dvě občanské schůze ku Kalkušum a k Petrům najednou a tam se tedy na tom usnesli, že tu práci udělají sami, z každé rodiny půjde pracovat na rybníčku jeden člen do 60 let a při přepočítání to bylo málo, tak do 65 ti. To by tedy bylo dobré, ale musí to také někdo vést. Ale je tu Antonín Zich, soukromý úředník na pensi a ten už se v tom organisování práce vyzná, je to starý pracovník v oboru sklářském a z každou věcí si dovede pomoci, tak si dovede poradit i s tím rybníčkem a vlastně již ty přípravné práce řídí. Podle volebního seznamu si ty lidi vypsal, vždy jich na každý den několik na práci pozval a 30 srpna se s tím začalo. Do 6 ho září to byly práce přípravné a potom se začalo s vykopávkou, což trvalo do 23 září. Tu to bylo mobilisací přerušeno a započato zase 13 října. Celkem ta práce trvala 65 dní a ze 242 předvolaných správně vykonalo povinnost za sebe 91 mužů.

Žen, které pracovali za muže bylo 8.

Za sebe zjednalo odpracovat 20.

Zaplatilo za práci 45.

Odcestovalo nebo byli nemocni 17.

Za půjčení koleček Drdáčkovi 4 dni.

Za zapůjčení fošen a koz Dvořákovi 1 den.

Dobrovolně se súčastnilo prácí aniž byli o to žádáni anebo zaplatilo 15 lidí starších než 65 let.

Prácí se nesúčastnilo přes několikeré upomenutí 56 lidí.

Povídal mě Zich, kdyby byli pracovali nebo zaplatili všichni, tak to nemuselo obec nic stát a takhle musela obec na to ohrazení a různý material přidat asi 600 Kč. Vybráno bylo celkem 1090 Kč. Musel se koupit kámen na teraz, písek, roury přes ulice, také zední a tesař se platil, cement také byl, no bylo tam té práce dost.

Nyní je ten rybníček 24 m. dlouhý a 22 m. široký. Stromy už jsou na pozemku nasázeny a po čase tam může být pěkný parčík.

Jo, práce s tím byla. Říkal mě Zich. Když jsem tam nemoh být já, byl tam Rataj, já musel pořád běhat po lidech aby šli dělat a ono to dalo běhání, než se to dalo dohromady. Škoda bude starého 65 letého Zicha. Přišel sem před několika lety, a starý druh se přihlásil ku práci; on starý soc. dem. neuměl zahálet. Byl zde a je dosuď obecním pokladníkem, dávku pivní a masovou sám vybírá a každou práci nezištně vykoná. Ale teť mu zemřela žena, tak se s ním asi rozloučíme, půjde asi k dětem.