Z kroniky Včelné díl II - Nezaměstnaní zaměstnáni

Kronika Včelné, díl II., r. 1939

Nezaměstnaní zaměstnáni

První věc co tady Říští Němci dělali, ovšem po zajištění úřadů a bezpečnosti, bylo veřejné stravování chudého obyvatelstva a zaměstnání nezaměstnaných; šli do Říše pracovat a hned jich bylo méně. Od nás jich také několik odešlo a později ještě více, tady blízko do Lince. Před tím ovšem někteří pracovali v táborech a tak když už jich hezky ubylo a naléhalo se na zdejší podnikatele, aby lidi zaměstnali, byli zdejší nezaměstnaní zaměstnaní všichni a nebo skoro všichni. Potom se začalo dělat na tom letišti u Plané a tam jich od nás chodilo také několik a měli výdělek až do vánoc. Když teť nepracují, tak jim prý dávají týdně asi 15 K., ale musí tam deně jít. Teť mají nezaměstnaní zaměstnání a také posílají a vozí domu Marky, tady jsou věci levnější než tam, tak si nakoupí a ještě jim něco zbyde. Některý také vyvádí hlouposti a pije bez žízně a bývá z toho mrzutost. No jo, všude je líc a rub, i při tom stravování. Ovšem, u nás nebylo, bylo v Č. Budějovicích v Německém domě, ale od nás tam chodilo také dost lidí. Napřed se tam chodili najíst a potom si nosili potraviny domu. Kolikrát jsem je viděl lesem chodit s těma nadětýma taškama domů. Byli mezi nimi, kterým bylo vše jedno, jen když to dostali a zase někteří by to byli potřebovali také a nebo ještě víc a nešli nikam, styděli se. Také jsou takoví, že to raděj nechce a trpí. Tak vidíte, Němci to pochopili hned a dávali lidem v první řadě najíst a také hned výdělek, aby si mohl koupit. Tím se peníze rozběhly a měl každý. Kolo hospodářského oběhu se roztočilo a pomalu krise zmizela. Obchodní a hospodářské kývadlo se rozkývalo. Byly to ovšem také ještě jiné příčiny, ale o tom jindy.