Z kroniky Včelné díl II - Nábor do národního souručenství

Kronika Včelné, díl II., r. 1939

Nábor do národního souručenství

Jo, teď přišly zase jiné časy. Strany a straničky už likvidovaly a není jich už více, musely zmizet také z našeho politického života, když jsme nyní začleněni do Velkoněmecké Říše a tam strany zmizely už dávno, tak zmizely i u nás, aby jsme s Říší udržovali stejný krok. Politická strana bude nyní jen jedna a tou bude Národní souručenství. Byl činěn náběh k utvoření stran dvou, ale z toho sešlo, bude jen jedna strana národní, jako je v Říši. A vidíte, šlo to dobře. Obec nechala roznést každému plnoletému občanu blanket ku vyplnění a 23/4 ku odevzdání na obec. úřadě. No a kdo blanket dostal, vyplnil kladně a odevzdal každý, takže nábor u nás byl úplný. Lidé ze všech politických stran přihlásili se rázem k jedné straně, ač důvod k tomu byl mnohde také ten, že snad stojí mimo, aby se snad na něj neukazovalo. Vyplnil ten blanket i jeden Němec a když mu to řekli, tak povídal. Nu když jste mě to poslali, tak jsem to vyplnil. K Němcům se přihlásil a Čech by také mohl být. Ono možná, že bylo těch spletitostí víc, ale já o všem nevím. Ostatně na tom nezáleží, záleží na tom, že nábor do Národního souručenství byl v naší obci úplný. Vedoucím národního souručenství byl pověřen Jan Kadlec, přednosta na nádraží ve Včelné, nyní ve výslužbě, a práce je také dost. Vidíme je dosti často na obecním úřadě při pilné práci, jak se ten výbor Národního souručenství a přizvaní členové tuží a nebývá někdy toho málo, vzlášť později u těch lísků, ale o tom jindy, nyní je zatím jiná práce a obecní úřad má v nich mnohou oporu. Obecní posel vzkaz starostův vyřídí a oni přijdou. Ty časy už jsou tedy za námi, když jsme tu u nás měli šest politických stran, ona stačí na tu práci jedna také a udělá se při tom práce víc a o politické hádky je míň.