Z kroniky Včelné díl II - Den smíření

Kronika Včelné, díl II., r. 1939

Den smíření

Bylo to ku konci května a já byl právě u starosty s nějakou záležitostí a on mě potom dal do ruky list od Národního souručenství, abych to zapsal do knihy. List onen jednal o tom, aby se spory v obcích urovnaly bez soudu, cestou smíru, což měl provést starosta s vedoucím národního souručenství.

U nás byl tedy takový vleklý spor mezi Josefem Kalkušem a Františkem Kroneislem smírně vyřízen a protokol o tom je zalepený v obálce na obecním úřadě.

Josef Kalkuš je hostinský a Frant. Kroneisl řezník a také prodával pivo v láhvích a to víte, byli naproti sobě a za dobré spolu nebyli. Příšin ku sporu bylo víc a tak je starosta s vedoucím Národního souručenství smířili. Podali si ruce a podepsali protokol. Ach, byla by to krásná věc kdyby se lidé takto vždy smiřovali a nechodili se vším k soudu, aby je jiní za drahé peníze smiřovali, vždyť takhle by to bylo to samé a peníze by měli v kapse a tresty také. Jak by to bylo pěkné podle básníka Sovy, jenž napsal.

Odpusťmež si obec celá
od starosty až po pastýře a do rebela,
od kněze s učitelem až do rváče hospodského,
od duše zakřiknuté až do hrdla tlampačského.