Z kroniky Včelné díl II - Kronika na odpočinku

Kronika Včelné, díl II., r. 1940

Kronika na odpočinku

Jednoho dne v listopadu r. 1940 přišel ke starému kronikáři p. Kadlec, tehdejší vedoucí Národního souručenství a vysvětlil svou návštěvu tím, že musí odebrat kroniku, kterouž musel obecní úřad jako všechny ostatní odevzdat k revizi. A tak se octla i naše kronika v archivu okresním, kde ležela až do převratu. Po válce, když byla kniha dost uležena, vracel okresní úřad (vlastně už O.N. výbor) v Č. Budějovicích kroniky. Protože čerpám zprávy ze zápisků starého kronikáře, i toto chci zaznamenat, jak kronika byla na dovolené.

Kolo života se točí stále a stále a proto mám snahu zaznamenat všechno, co v tu dobu vzniklo, aby nenastala časová mezera, kde události se jen nořily, jako houby po dešti.